Search This Blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, April 20, 2015

PROGRAM KITA 2015 PERINGKAT PAROKI TELUPID

Artikel dan gambar oleh HILDY ALBERT
TELUPID:  Peluang untuk melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi (IPT) pastinya impian bagi setiap orang.  Keadaan ini ditambah lagi dengan perubahan suasana pendidikan pada hari ini yang memperkenalkan konsep ‘Pendemokrasian Pendidikan’ di mana setiap orang berhak dan berpeluang untuk belajar di peringkat tertinggi di negara kita. 

Namun ini bukan bermakna hidup di kampus itu semuanya indah dan mudah. Terdapat pelbagai cabaran yang timbul yang mungkin boleh menggagalkan keseluruhan pengajian ataupun mungkin mengubah hidup seseorang pelajar itu buat selama-lamanya.
Atas kesedaran ini, maka satu program yang dikenali sebagai KITA (Keep In Touch Always) telah diadakan di Gereja Katolik Santo Martin Telupid 18 April 2015.  Antara tujuan program ini adalah untuk memberi persediaan awal kepada para pelajar yang bakal melanjutkan pengjian ke IPT. Program ini telah diadakan selama sehari dan telah dihadiri oleh 15 orang peserta.
Hildy sedang menyampaikan sesi pertama "Realiti hidup di kampus"
Program dimulakan dengan sesi pertama yang bertajuk “Realiti Hidup di Kampus” disampaikan oleh sdra Hildy Albert yang juga merupakan koordinator Kerasulan Belia Paroki Telupid. Dalam sesi ini para peserta didedahkan dengan 4 tahap penyesuaian di Universiti yang perlu dilalui oleh pelajar semasa memulakan pengajian iaitu penyesuian akademik, penyesuaian sosial, penyesuian peribadi-emosi (psikologi dan fizikal) serta komiten kepada matlamat.
  
6 minggu pertama berada di kampus merupakan satu tempo kritikal dalam menentukan pengekalan (retention) pelajar di universiti. Seterusnya Hildy juga turut mengongsikan cabaran-cabaran yang ada di kampus terutama sekali cabaran iman yang sentiasa dihadapi oleh pelajar-pelajar yang beragama Kristian di kampus. Dan satu-satunya senjata utama untuk menghadapi cabaran ini adalah dengan iman Katolik yang teguh. Beliau telah memberikan beberapa contoh yang telah berlaku, dan menyeru kepada peserta agar bersedia berdepan dengan keadaan sedemikian.
Peserta yang hadir
Sesi kedua, “Menghidupi Iman Katolik Saya” disampaikan oleh sdra Javy James. Peserta telah didedahkan mengenai apa itu iman Katolik dan bagaimana mereka boleh menghidupi iman terutama sekali dalam keadaan-keadaan yang sukar. Para peserta telah diberikan aktiviti yang berkaitan dengan iman dan keluarga untuk dibengkelkan. Di akhir sesi Javy mengongsikan tentang bagaimana untuk menghidupi iman Katolik di Malaysia. Antaranya adalah dengan mengenali dan mengikuti Kristus secara mendalam, mendalami pengetahuan tentang Gereja Katolik dan komited dalam hidup berdoa.
Javy James menyampaikan sesi "Menghidupi iman Katolik saya"
Sesi ketiga, “Hak dan tanggungjawab” telah disampaikan oleh sdra Sloane Styne Joseph, seorang pelajar tahun dua di universiti. Sdra Sloane telah menerangkan secara terperinci akan hak semua rakyat Malaysia yang dijamin di dalam Perlembagaan Persekutuan terutama sekali dalam artikel 10, 11 dan 12. Iaitu hak untuk bersuara, hak untuk kebebasan beragama dan hak untuk pendidikan agama.  Di akhir sesi ini para peserta diingatkan untuk tidak takut atau tunduk dengan sebarang pencabulan hak sebagai seorang Krsitian ketika berada di kampus nanti. Beliau juga menekankan kepada semua peserta agar menghormati sesama dan meraihkan perbezaan yang ada.
Sloane, seorang penuntut universiti, menyampaikan sesi ketiga dan keempat.
Hildy menyampaikan cenderahati kepada Sloane
Sesi keempat yang juga disampaikan oleh sdra Sloane, “Melangkah Ke Hadapan.” Dalam sesi ini Sloane telah mengongsikan beberapa tips tentang bagaimana untuk memilih kursus di IPT dan juga bagaimana memilih IPT swasta serta mendapatkan bantuan kewangan secara umum. Dan apa yang paling penting menurut Sloane, selepas mendapat tahu kursus dan lokasi pengajian, pelajar perlu tahu paroki atau gereja Katolik yang terdekat dengan kampus pilihan mereka.
Dalam respon yang diberikan oleh para peserta, rata-rata daripada mereka mengakui bahawa banyak input baru dan berguna yang mereka perolehi, sebagai persediaan sebelum melanjutkan pengajian. Program ini selesai pada jam 5.00 petang.

No comments:

Post a Comment

CATHOLIC APOLOGETICS

New Advent