Search This Blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, April 5, 2013

UMAT TELUPID MELAKUKAN PROSESI MENGENANG KESENGSARAAN YESUS MATI DI KAYU SALIB

SOCCOM ST MARTIN TELUPID

St. Martin Telupid (29hb Mac 2013). JUMAAT AGUNG  adalah Hari Suci bagi umat Kristian sedunia untuk mengenangkan peristiwa kesengsaraan Yesus Kristus; memikul SalibNya ke bukit Kalvari. Umat Kristian mengadakan upacara Jalan Salib, yang merupakan Ajaran Tradisi Suci Gereja Katolik bagi mengenangkan cinta Allah kepada manusia melalui anakNya Yesus Kristus.
Sepanjang Minggu Suci ~ bermula dari Minggu Palma, Khamis Suci, Jumaat Agung, Sabtu Suci dan berakhir pada Minggu Hari Raya Paskah. Umat Katolik sepanjang Minggu tersebut akan melakukan puasa dan pantang serta beramal kebajikan. Sepanjang Hari Jumaat Agung umat Katolik mengadakan renungan Jalan Salib dan berdukacita atas kematian Yesus kerana dosa manusia.
 

EMPAT BELAS PERHENTIAN Jalan Salib Yesus yang masing-masing menceritakan  tentang penderitaan Yesus; dikhianati oleh Yudas, dihukum oleh orang-orang Sanhedrin, disangkal oleh Petrus, dijatuhi hukuman oleh Pilatus, dimahkotahi duri, memikul salib, Simon dari Kirene, wanita-wanita Yerusalem, Yesus disalibkan, janji Yesus kepada pencuri yang bertaubat, Yesus bersabda kepada Maria dan Yohanes, kematian dan dimakamkan. 
Tiap peristiwa tersebut diselitkan dengan bacaan, nyanyian dan sahutan serta renungan renungan perbuatan dosa yang sering berlaku dalam kehidupan manusia seharian.  Yesus sebagai Anak Domba Allah yang dinubuatkan dan dikatakan oleh Yohanes Pembaptis; membawa segala penyesalan manusia ke mezbah persembahan korban. menggenapi ramalan Kitab Suci dan Ucapan Yesus semasa Perjamuan Tuhan (Khamis Putih): "Terimalah dan makanlah. Inilah TubuhKu yang diserahkan bagimu" dan "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahKu, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan semua orang demi pengampunan kekal. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku."  Hari ini Gereja mengenangkan Kematian, kebangkitan dan kedatangan Yesus kembali melalui Liturgi Gereja.
Lokasi upacara Jalan Salib umat Telupid di persekitaran Paroki St. Martin Telupid pada sebelah pagi. Mereka terdiri dari umat Katolik yang berbagai suku kaum bangsa dan usia. Upacara renungan Jalan Salib ini dipimpin oleh ketua-ketua komuniti masing-masing secara bergilir-gilir. Manakala disebelah petang, diadakan upacara servis Jumaat Agung dengan mencium salib Kristus di Gereja.

No comments:

Post a Comment

CATHOLIC APOLOGETICS

New Advent