Search This Blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, October 30, 2015

'Mari Kita Ciptakan Hari Baru, Pantang Surut, Kita Melangkah.' oleh Ibu Romana Moi

Disusunatur oleh DS
dan foto oleh G. Bell
Ibu Romana Moi dari Keuskupan Agung Ende Flores, wilayah asal, bekerja sebagai Ketua Credit Union (CU), Ratna dan melayani di JPIC Migran Perantauan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sejak 2003.
Pertemuan ini amat baik kerana dapat membangun pemahaman dan persepsi yang sama dalam pelayanan antara keuskupan. Banyak hal yang saya petik daripada sahabat-sahabat Yesus yang berada dalam perantauan.
Di antaranya ialah kegembiraan dalam kasih Tuhan yang nampak pada wajah-wajah migran-perantau. Kegembiraan ini menjadi sangat kental kerana disatukan dan dipersembahkan kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi baik di Gereja maupun di Komuniti.

Selain kegembiraan yang nampak juga tersembunyi kegelisahan di wajah para migran-perantau oleh kerana masalah pendidikan anak-anak mereka dan masalah pengurusan dokumen maupun perpanjangan dokumen yang selalu menjadi makanan empuk para agen.
Akhirnya, para sahabat Yesus hanya ada kasih dan pengampunan. Mari kita ciptakan hari baru, pantang surut, kita melangkah.

No comments:

Post a Comment

CATHOLIC APOLOGETICS

New Advent