Search This Blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, October 5, 2018

Membangun Jati Diri yang Dipimpin oleh Kristus

Oleh Tim Editor CSM, SMK Konven St. Cecilia

Sandakan: Sepanjang musim persekolahan 2018, pelbagai aktiviti dan usaha telah dijalankan oleh pihak sekolah untuk memantapkan lagi proses pembelajaran dan seterusnya meningkatkan prestasi akademik pelajar. Namun begitu, pelajar juga seharusnya mempunyai kecemerlangan yang seimbang dari segi rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu, Persatuan Agama Kristian (CSM) telah mengambil inisiatif untuk menganjurkan program ‘One Day Camp’ untuk pelajar kristian SMK Konven St. Cecilia.
Pada 22 September 2018 yang lalu, Program ‘One Day Camp’ yang bertemakan “Membangun Jati Diri yang Dipimpin oleh Kristus” telah diadakan di SMK Konven St. Cecilia, Sandakan. Seramai 90 pelajar  dengan bantuan  14 orang guru penasihat Kristian dari sidang Bahasa Melayu dan Cina menyertai kem ini yang dipengerusikan oleh Pn. Jamini Francis dengan bantuan penyelaras Pn. Chung Fui Fun serta semua guru CSM yang lain.
Perkongsian dalam kumpulan
Kem ini diadakan bertujuan untuk mengenal lebih mendalam tentang Tuhan dan Juruselamat, merapatkan jurang antara umat Kristian, memantapkan dan memperbaharui iman untuk melahirkan pelajar yang berteladan, dibentuk dan diteguhkan oleh Firman Tuhan dalam kerohanian dan menggalakkan perpaduan antara kaum seiman.
En. Freddy Graman dalam sesi beliau
En.Freddy Graman, telah dijemput dengan sesi beliau iaitu “Menjadi Serupa dengan Kristus”. Sesi ini merupakan tentang keinginan setiap orang yang percaya akan Kristus. Begitu juga dengan Allah memiliki keinginan yang sama seperti dinyatakan dalam alkitab "mereka yang sudah dipilih oleh Allah, juga telah ditetapkan-Nya dari dahulu supaya menjadi seperti anak-Nya, Yesus Kristus." (Rom 8:29). Dalam ceramah ini, para pelajar dapat mengenali peribadi Yesus Kristus serta melihat kebaikan-Nya. Selain daripada itu, para pelajar juga diajak untuk memperbaharui diri dan mengubah sikap agar dapat menyerupai-Nya dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
En. Michael Phoon Pin Han sebagai penyampai sesi kedua iaitu “Krisis Iman dan Identiti Diri”. Sesi ini adalah mengenai bagaimana krisis iman berlaku pada zaman moden ini melalui gadget teknologi yang semakin menjauhkan manusia daripada Tuhan dan seterusnya menjadikan kekeliruan mengenai identiti diri pelajar pada hari ini. Melalui sesi ini, ia memperhalusi pandangan umum mengenai Tuhan dan keberadaan Tuhan semasa seseorang dalam situasi yang sukar. Hal ini merupakan suatu kesedaran bagi para pelajar bahawa pandangan umum terhadap Tuhan yang agak sukar difahami dalam kehidupan mereka sehingga mereka cuba mencari kepuasan melalui gadget teknologi atau gejala sosial. Justeru, sesi ini berfokus untuk memberi celik akal pada para pelajar bahawa bagaimana Tuhan campurtangan dalam kehidupan setiap individu biarpun situasi itu adalah amat menyedihkan dan dalam keadaan sukar.
En. Michael Phoon menyampaikan sesi beliau
Manakala bahagian identiti diri, beliau menekankan tentang para pelajar pada hari ini dikenalpasti melalui pencapaian akademik dan pelbagai pembaris ukur yang membandingkan mereka. Oleh itu, sesi ini turut membawa para pelajar untuk mengenal pasti diri sendiri yang selalunya sukar diberitahu kepada pihak lain. Setiap pelajar telah mengakui bahawa pandangan mereka pada diri sendiri adalah amat negatif. Oleh itu, para pelajar diharapkan dapat belajar  dan mengetahui adanya campurtangan Tuhan dalam kehidupan mereka supaya mereka dapat hidup sebagai individu yang mereka harapkan.
Cenderahati telah disampaikan kepada kedua-dua penyampai sesi
Secara keseluruhannya, program ‘One Day Camp’ ini telah mencapai objektif khususnya penglibatan pelajar yang amat memberangsangkan   dan  kerjasama semua guru CSM  serta pihak pentadbir.

No comments:

Post a Comment

CATHOLIC APOLOGETICS

New Advent