Search This Blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thursday, August 25, 2011

Katekisis Tentang Penyelamatan Jelajah Pelusuk Telupid


Album Kenangan Belia Chapel St. Patrick Entilibon, Telupid.
TELUPID. Salib Belia dan Ikon Bunda Maria terus diarak ke seluruh pelusuk Sabah. Kini berada di daerah Telupid untuk bertemu dengan para belia dan mengadakan katekisis singkat. Kehadiran Salib menjadi tarikan yang kuat kepada belia, kerana ia menceritakan penderitaan dan kemenangan. Ia  mempunyai fakta sejarah yang kukuh melibatkan seorang tokoh yang luarbiasa iaitu Yesus Kristus. 
SabdaNya di Kitab INJIL perlu digemakan sampai ke pendengaran pancaidera  agar membangkitkan semangat yang baru. Hari ini ramai belia yang sedang menghadapi persoalan hidup, krisis indentiti, masalah sosial, perhubungan dengan Tuhan dan sebagainya. Melalui pertemuan ini, belia akan menemui jawaban. 
Salib Belia dan Ikon Bunda Maria berada di Chapel St. Patrick Entilibon Zon Tongod
Salib kemenangan telah mematahkan 'sangkaan akal' para ahli agama dan politik dunia  (1 Kor 1: 18).  Yesus Kristus telah wafat, bangkit dan akan kembali,  telah memperbaharui 'versi' iman, pengharapan dan kasih manusia. 
Yesus sendiri membuktikan ajaran-Nya, di mana Lazarus sudah empat hari sudah membusuk di kuburan telah dibangkitkan kembali oleh Yesus Kristus (Yoh 11: 43).  Ia sungguh berkuasa ke atas kerajaan maut disamping menyatakan kemuliaan Tuhan.
Sebelumnya Yesus mengharungi kekejaman manusia yang berakhir di Salib.  Ia didapati bersalah menurut mahkamah gabungan agama dan politik. 
Tetapi Yesus harus mengenapi 'Nubuat-nubuat tentang Dia' tertulis di kitab para Nabi sebelumnya. Yesus telah berjaya melaksanakan misi-Nya memenuhi tuntutan rencana  ramalan Perjanjian Lama.  Tanpa keraguan lagi, genaplah penantian tentang Dia yang akan datang itu dengan tanda yang konkrit. Maka itu,  Salib  bukanlah sekadar 'palang kayu' tetapi  membawa mesej 'Piala Kemenangan' tetang kemenangan  manusia meremukkan kepala sang iblis (Kej 3:15). Kini manusia yang percaya berada dalam persekutuan 'orang-orang yang ditebus Allah'. Mesej inilah yang disampaikan oleh Salib Belia menerusi katekisis.
Berbagai aktiviti belia sempena lawatan Salib dan Ikon Bunda Maria disetiap tempat. 
Upacara Perjanjian di antara Allah dan manusia telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus pada malam sebelum Ia menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur lalu membagi-bagi roti itu dan memberikan kepada para murid seraya berkata: Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku, yang dikorbankan'. 
Demikianlah pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata: Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku. Darah Perjanjian Baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah Aku dengan merayakan peristiwa ini.  Jelas! Yesus telah bersedia untuk misi korban penebusan.
Perjamuan Tuhan telah memperbaharui versi Perjanjian Lama dengan umat Israel. Yesus Kristus melafazkan janji di hadapan para muridNya selaku wakil manusia. Perjanjian ini dimeterai oleh darah Yesus Kristus (anak domba Allah Yoh (1: 29) di kayu salib.  Perjanjian ini menghendaki Yesus membebaskan jiwa - jiwa manusia dari kerajaan kegelapan.  Yesus mempertaruhkan nyawa -Nya dan bukan korban binatang lagi. 
Yesus telah mati! disembelih, darah suci-Nya mengalir. Hari ketiga Ia bangkit, berjalan mengajar selama 40 hari sebelum Ia terangkat naik ke syurga. Sepuluh hari kemudian Roh Kudus turun dalam bentuk api. Peristiwa ini disebut Pentekosta.
Sebelum Ia ditangkap; di dalam Perjamuan Tuhan, Yesus menghendaki supaya upacara ini dikenangkan. Hari ini para paderi membangkitkan peristiwa ini melalui liturgi Korban Misa Kudus. Ajaran-ajaran Yesus diwartakan dalam setiap pertemuan komuniti. Demikianlah Sabda Tuhan mengiringi penjelajahan Salib ke seluruh pelusuk dunia belia.
Perjalanan Salib mengharungi jalan ladang dan perkampungan
 14 Ogos.  Perjalanan Salib Belia ke St. Fidelis Kiabau, Telupid memakan masa 1 jam 30 minit dari Pusat Paroki
Fr. Jasery
Fr Jasery selaku Paderi Paroki St Martin Telupid terus mengiringi belia untuk mengadakan perayaan Ekaristi (Korban Misa kudus) dan katekisis di setiap Zon Telupid sehingga selesai. Koordinator Belia Telupid Sdra Hildy Boy Albert bersyukur kepada Tuhan kerana Salib Belia yang membawa mesej telah sampai kepada setiap chapel.
Belia St. Joseph Nangoh menerima Salib
Simbolik kertas dan Salib adalah masalah belia yang sudah dimatikan, bermaksud pribadi manusia  lama sudah berlalu,  kini bangkit manusia baru.  
20 - 21 Ogos.  Zon Nangoh adalah destinasi terakhir lawatan Salib Belia dan Ikon Bunda Maria sebelum di hantar ke Paroki Bundu Tuhan pada 27 Ogos 2011.


Tim Sosial Komunikasi
Paroki St. Martin Telupid.

No comments:

Post a Comment

CATHOLIC APOLOGETICS

New Advent