Search This Blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Saturday, June 23, 2018

Keuskupan Sandakan:Sukacita Keluarga Merupakan Sukacita Gereja

oleh Eva Siruno 

St Mary’s Sandakan: Seramai 70 orang peserta menghadiri Bengkel Sukacita dalam Kasih atau Amoris Laetitia, yang dianjurkan oleh Komisi Hidup Keluarga dengan kerjasama Komisi Katekatikal Keuskupan Sandakan selama dua hari pada 18-19 Mei 2018.
Bapa Uskup Julius Gitom menjelaskan bahawa "Dokumen ini dikeluarkan oleh Paus Fransiskus adalah ringkasan dari Sinode pasca Amoris Laetitia (Sukacita dalam Kasih), tentang cinta dalam keluarga itu. Ia menyatukan hasil kedua Synods pada keluarga pada tahun 2014 dan 2015. Ia mempunyai 325 ayat yang diedarkan dalam sembilan bab: “Keluarga sekarang berhadapan dengan budaya-budaya yang bertentangan dengan keluarga asas menurut rencana Tuhan: Perceraian, “trial marriage”, tinggal bersama dan tidak mahu kahwin, tidak mahu anak, budaya mati dan pengaruh negatif dari teknologi. Melihat cabaran-cabaran ini, Bapa Suci mengeluarkan dokumen “Amoris Laetitia” atau Sukacita dalam Kasih untuk mempertahankan kesucian institusi perkahwinan dan kekeluargaan” kata Bapa Uskup Julius Gitom.
Lapan (8) paderi-paderi dari Keuskupan Sandakan yang diketuai oleh Uskup Julius Dusin Gitom dan Pengerusi Komisi Hidup Keluarga, Puan Eva Siruno, masing-masing menjelaskan 9 Bab tersebut.
Dalam Bab 1: Cahaya Firman telah diterangkan oleh Fr. Stanley Matakim. “Pasangan yang mencintai satu sama lain dan memberikan kehidupan baru adalah “simbol” atau “ikon” yang dapat mendedahkan Tuhan kepada mereka. Melahirkan anak itu dianggap sebagai jalan kepada keselamatan di mana misteri Tritunggal, lambang kesatuan akan dilihat. Kesatuan itu bukan hanya dalam segi seksual tetapi pemberian sukarela cinta kepada satu sama lain. Panggilan keluarga adalah untuk menjadi kudus seperti keluarga Nazaret. Amalkan membawa keluarga untuk berdoa, menghadiri misa, bersama–sama membaca Firman Tuhan dan biasakan anak-anak untuk menghadiri Misa Kudus bermula dari kecil”, kata Fr. Stanley Matakim.
Seterusnya dalam Bab 2 iaitu Pengalaman dan Cabaran dalam Keluarga. “Keluarga menikmati kebebasan yang lebih besar melalui pengagihan tugas yang lebih rata dan adil; mengambil penekanan kepada komunikasi peribadi antara  pasangan membantu membuat kehidupan keluarga lebih manusiawi - tiada yang memonopoli atau pilih kasih. Ancaman-ancaman dalam institusi keluarga adalah - “individualisme yang ekstrim” dengan menganggap dirinya sebagai terisolasi atau  “a separate unit” dalam keluarga. Keadaan ini berpunca dalam pengertian bahawa keperibadian seseorang dibentuk oleh keinginannya yang mutlak.  Budaya individualistis yang berlebihan, keinginan untuk memiliki dan keseronokan, terarah pada tidak adanya toleransi dan permusuhan dalam keluarga. Budaya yang ekspres atau bergerak cepat, tertekan (stress), dan struktur sosial dan pekerjaan yang tidak teratur mempengaruhi keputusan yang kekal. Kebebasan kurang tujuan yang luhur dan tanpa disiplin mengakibatkan tidak berkemampuan untuk memberi diri secara murah hati kepada orang lain. Ketakutan akan kesepian dan keinginan akan kestabilan dan kesetiaan muncul berdampingan dengan ketakutan tentang keterperangkapan dalam hubungan yang boleh menghambat orang untuk mencapai tujuan hidup peribadinya. Tugas prokreasi (mendapatkan anak) seharusnya tidak  membayangi panggilan untuk bertumbuh dalam cinta kasih dan saling membantu. Kegagalan kita untuk memberi inspirasi dan keterbukaan kepada Rahmat Tuhan membuat perkahwinan kurang menarik dan tidak diingini. Kita dipanggil untuk membentuk hati nurani dan bukan untuk menggantikannya. Budaya yang “tukar-tukar” atau “pakai-buang” bukan budaya kristiani. Narsisisme, sifat seseorang yang tidak mampu melihat orang lain dan men-dewakan diri akhirnya memakan diri sendiri”, Fr Simon Kontou berkata.
“Pernikahan adalah anugerah oleh Tuhan dan bukan beban. Melalui gereja, perkahwinan dan keluarga menerima rahmat Roh Kudus dari Kristus dengan tujuan untuk menjadi saksi Injil kasih Allah. Sakramen perkahwinan  dianugerahkan untuk pengudusan dan keselamatan pasangan. Pernikahan adalah satu panggilan yang memerlukan proses yang lama. Hubungan seksual antara suami isteri dalam penuh cinta datang dari misteri inkarnasi dan paskah menunjukkan Allah menjadi satu dengan umat manusia. Euthanasia (mati atas permintaan sendiri) tidak dibenarkan dalam gereja dan tegas kepada hukuman mati. Ibu bapa mempunyai hak utama untuk mendidik dan membentuk iman anak-anak. Gereja adalah keluarga dari banyak keluarga. Pengalaman cinta dalam keluarga-keluarga adalah sumber kekuatan abadi kehidupan gereja. Tanggungjawab untuk menjaga anugerah perkahwinan diberikan kepada seluruh komuniti Kristian”, demikianlah serba sedikit penerangan Fr. Sunny Chung di dalam bab 3 iaitu Lihat kepada Yesus, Panggilan Berkeluarga.
Disusuli dengan penerangan bab 4 iaitu tentang Cinta Dalam Perkahwinan oleh Fr. Phillip A. Muji. “1 Korintus 13:4-7 Kasih sejati yang sepatutnya. Firman dari Korintus ini boleh dijadikan sebagai garis panduan persahabatan yang intim antara suami isteri untuk mempraktikkan kasih. Kasih itu tidak cepat murka, baik hati, tidak iri hati, tidak bercakap besar, tidak sombong, murah hati, tidak cepat tersinggung, mengampuni dan akhirnya, kasih itu bertahan menghadapi segala sesuatu. Sakramen perkahwinan bermula dengan berkenalan barulah kemudian bertunang selepas mengenali masing-masing termasuklah ibu bapa mereka. Hidupi janji perkahwinan; ikrar dilafazkan di hadapan Tuhan dan bukan kepada Paderi kerana Paderi hanyalah saksi. Keluarga membentuk gereja domestik. Paus Fransiskus menyatakan bahawa “tiada ibu bapa atau keluarga yang sempurna”, dengan konteks ini suami isteri harus berusaha untuk menguatkan hubungan kasih mereka dengan mempraktikkan garis panduan ini dengan bimbingan Roh Kudus”, Fr Phillip berkata.

Fr. Christopher Ireneus dalam Bab 5 Cinta Itu Berbuah mengongsikan “Cinta kasih itu memberikan hidup baru. Perkahwinan itu bukan hanya memberi cinta kasih antara suami isteri tetapi juga kepada anak-anak mereka. Cinta kasih itu mewujudkan dan memuatkan satu lagi kehidupan baru dan melihatnya sebagai hadiah oleh Tuhan, sumber cinta kasih. Di dalam keadaan kurang sempurna seperti kecacatan, keadaan ekonomi atau tanggungjawab pada masa hadapan, Paus Fransiskus menyatakan untuk “lakukan segala-galanya untuk menerima dan mencintai anak itu sebab itu adalah hadiah daripada Tuhan”. Sebelum anak itu terbentuk, anak itu sudah berada dalam hati Tuhan seperti Yehemiah 1: 5 "Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau”. Institusi keluarga harus difahami sebagai sebuah jaringan perhubungan kasih sayang yang luas, iaitu merangkumi sepupu, saudara mara dan mengangkat anak. Anak angkat juga ada hak untuk menerima kasih sayang dari ibu dan bapa; satu perbuatan yang mulia”.
“Peranan pasangan bukan sahaja diinjili tetapi menginjil. Manakala, pelayan-pelayan yang ditahbis (paderi-paderi) serta Seminarian harus diberi pembentukan Psycho-afeksi untuk memahami  penglibatan mereka dalam keluarga. Perpisahan adalah perlu hanya sebagai usaha yang terakhir. Pertimbangan atau penilaian(discernment) diperlukan untuk perceraian.  Yang sudah berpisah dan berkahwin lagi diiringi dan tidak boleh didiskriminasikan. Kebaikan untuk anak-anak harus diberikan keutamaan. Gereja dibentuk untuk membantu keluarga mengatasi  halangan-halangan seperti kemiskinan, diskriminasi, keganasan fizikal dan seksual dan membantu mereka yang mengalami kedukaan atau kematian dalam keluarga. Dalam segi persiapan perkahwinan, fokus kepada teologi dan liturgi perkahwinan dan bukan perhiasan, jamuan, dan undangan yang menghabiskan bajet dan membawa pasangan ke tahap kepenatan dan  kemurungan. Luka lama perlu ditangani sebelum kebebasan dapat dicapai. Krisis adalah biasa dalam perkahwinan dan keluarga serta umat gereja diutus untuk berjalan bersama dengan pasangan baru”, oleh Fr. David Garaman dalam Bab 6 Beberapa Perspektif Pastoral.
Bab 7 yang disampaikan oleh Fr. Thomas Makajil iaitu Ke Arah Pendidikan Yang Lebih Baik. “Pendidikan itu bukan hanya dalam akademik tetapi juga dalam semua aspek kehidupan. Keluarga adalah tempat pertama pendidikan. Ibu bapa perlu memperhatikan anak-anak, tahap kematangan dan pembentukan iman dan sosial, dan memantau mereka. Mereka harus menjadi teladan, menghargai kebebasan yang bertanggungjawab dan perkembangan moral serta memberi peluang untuk kanak-kanak mengalami nilai-nilai yang baik dan prinsip-prinsip yang membina kehidupan. Anak-anak perlu ditegur dengan kasih sayang apabila melakukan kesalahan, dilatih meminta maaf dan memperbaiki diri. Sikap realistik dan erti disiplin dimajukan secara bertahap atau berperingkat. Keluarga juga adalah tempat pertama untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Pendidikan seks mengikut tahap pengetahuan sesuai dengan usia dan kematangan mereka. Pornografi harus dikawal dan mengajar kanak kanak membezakan tarikan seks dan kasih sayang. Rumah ialah tempat pertama pewarisan iman. Ibu bapa adalah katekis pertama yang terlebih dahulu beriman untuk mendidik anak-anak tentang iman, membaptis dan mewartakan injil di dalam rumah. Inilah maksud keluarga adalah gereja  domestik”, kata Fr. Thomas Makajil.
Bab 8: Bimbingan, Kebijaksanaan Menilai Dan Mengintegrasi Kelemahan yang disampaikan oleh Fr. David Garaman. “Saya menggalakkan umat-umat yang mempunyai situasi rumit atau “situasi yang tidak teratur” untuk berbincang dengan “gembala” mereka di gereja atau kepada umat yang hidup berkomitmen kepada Tuhan. Namun, respon kita kepada mereka adalah berjalan bersama untuk mengenali mereka, memberi pertimbangan dan mengintegrasikan mereka dalam komuniti supaya mereka tidak berasa ditinggalkan oleh gereja. Inilah pastoral belas kasihan dan bukan menghakimi iaitu yang gereja perlukan untuk membuka hati yang tersisih,” kata Fr. David Garaman.
Bab terakhir iaitu Bab 9: Kerohanian Perkahwinan dan Keluarga. "Kehadiran Tritunggal yang tidak dapat dilihat, dapat dilihat dalam cinta kasih dan kesetiaan pasangan. Ikatan cinta ini terdiri daripada beribu tindakan atau perbuatan kecil seperti perkataan-perkataan “maaf, terima kasih dan selamat pagi/malam” yang nyata. Namun, Tritunggal juga hadir dalam segala-gala situasi dan perkara iaitu "saat-saat kegembiraan, relaksasi, perayaan, dan bahkan seksualitas”. Ini dapat dialami sebagai perkongsian dalam kehidupan penuh kebangkitan". Pemberian diri sepenuhnya oleh suami isteri sehingga menjadi tua bersama mencerminkan kesetiaan Allah. "Semua kehidupan keluarga adalah 'penggembalaan’ di mana setiap ahli keluarga menjadi penjala manusia dan menanam benih iman dalam belas kasihan”. Ini bermula dari iman peribadi dan dikongsikan kepada pasangan serta seluruh ahli keluarga. Akhirnya, “Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, haruslah ada azam untuk menjadi sebahagian dalam impian Tuhan, menyertaiNya dan memastikan tiada seorang pun ditinggalkan” merujuk kepada Wahyu.19: 9 sebagai impian Tuhan dan takdir terakhir kita.

No comments:

Post a Comment

CATHOLIC APOLOGETICS

New Advent